لیست قیمت نیوپایپ 97.9.14

لیست قیمت نیوپایپ 97.9.14       تهران 66153724 لیست قیمت جدید نیوپایپ   ردیف نام کالا شرح سایز قیمت (ريال) 1 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 16 42,300 2 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 20 69,150 3 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 25 126,000 4 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 32 182,700 5 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 40 594,550 6 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 50 721,820 7

ادامه مطلب