شرکت نیوپایپ لوله و اتصالات 5 لایه صنایع گیتی پسند

شرکت نیوپایپ

شرکت نیوپایپ لوله و اتصالات 5 لایه صنایع گیتی پسند   تلفن : 66153724 شرکت نیوپایپ به صراحت مي توان بیان کرد كه نیاز به مسکن واجبترین نیاز و لازمترين آن بعد ازخوراک و پوشاک است و ساخت و ساز طولاني ترين طرح تحقيقاتي بشر و از پيچيده ترين آنهاست. با يك نگاه سطحی مي توان

ادامه مطلب

لیست قیمت نیوپایپ 97/7/4

لیست قیمت نیوپایپ   تلفن : 66316660   ردیف نام کالا شرح سایز قیمت (ريال) 1 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 16 52,250 2 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 20 83,510 3 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 25 145,800 4 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 32 211,280 5 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 40 646,250 6 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 50 784,590 7 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 63

ادامه مطلب

قیمت نیوپایپ 96/4/1

قیمت نیوپایپ

قیمت نیوپایپ  تلفن 66153724   تهران  91216 لوله   16 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 45.800  91620  لوله   20 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 73.200  92025 لوله   25 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 127.800  92632  لوله   32 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 185.200  93240  لوله  40 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 600.470  94150  لوله   50 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 729.000  95163  لوله   63 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 920.000  99010  لوله   16 PERT -AL- PERT) mm)نیوپایپ 45.800

ادامه مطلب