لیست قیمت جدید نیوپایپ مورخ 98/07/16

لیست قیمت جدید نیوپایپ مورخ 98/07/16

لیست قیمت جدید نیوپایپ مورخ 98/07/16 لیست قیمت نیوپایپ pdd 

ادامه مطلب

قیمت لوله نیوپایپ فروردین 98

قیمت نیوپایپ

قیمت لوله نیوپایپ فروردین 98 قیمت مورخ 26 -1-98 ابعاد نام کالا کد کالا 48890 16mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 91216 200 79890 20mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 91620 200 145490 25mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا

ادامه مطلب

قیمت نیوپایپ 96/4/1

قیمت نیوپایپ

قیمت نیوپایپ  تلفن 66153724   تهران  91216 لوله   16 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 45.800  91620  لوله   20 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 73.200  92025 لوله   25 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 127.800  92632  لوله   32 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 185.200  93240  لوله  40 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 600.470  94150  لوله   50 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 729.000  95163  لوله   63 PEX-AL-PEX) mm)نیوپایپ 920.000  99010  لوله   16 PERT -AL- PERT) mm)نیوپایپ 45.800

ادامه مطلب