لیست قیمت نیوپایپ 97/7/4

لیست قیمت نیوپایپ   تلفن : 66316660   ردیف نام کالا شرح سایز قیمت (ريال) 1 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 16 52,250 2 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 20 83,510 3 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 25 145,800 4 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 32 211,280 5 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 40 646,250 6 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 50 784,590 7 لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX 63

ادامه مطلب