لیست قیمت نیوپایپ صنایع گیتی پسند 25 اردیبهشت 98

قیمت نیوپایپ
قیمت مورخ 25 -2-98 ابعاد نام کالا کد کالا
48890 16mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 91216
79890 20mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 91620
145490 25mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 92025
211100 32mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 92632
667980 40mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 93240
810960 50mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 94150
1023440 63mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید تا 95 درجه) 95162
48880 16mm لوله نیو پایپ pert al pert نارنجی(تا 65 درجه) 99010
79910 20mm لوله نیو پایپ pert al pert نارنجی(تا 65 درجه) 99012
145610 25mm لوله نیو پایپ pert al pert نارنجی(تا 65 درجه) 99014
211130 32mm لوله نیو پایپ pert al pert نارنجی(تا 65 درجه) 99016
43060 16mm لوله نیو پایپ pe al pe آبی(تا 20 درجه) 98010
70100 20mm لوله نیو پایپ pe al pe آبی(تا 20 درجه) 98012
129640 25mm لوله نیو پایپ pe al pe آبی(تا 20 درجه) 98014
186590 32mm لوله نیو پایپ pe al pe آبی(تا 20 درجه) 98016
8330 16mm فوم لوله ای سفید 13010
10030 20mm فوم لوله ای سفید 13012
13430 25mm فوم لوله ای سفید 13014
17000 32mm فوم لوله ای 13016
22270 40mm فوم لوله ای 13018
27630 50mm فوم لوله ای 13020
38420 63mm فوم لوله ای 13022
70050 1/2″ مغزی 10110
140000 3/4″ مغزی 10112
234390 1″ مغزی 10114
198250 1 1/4″ مغزی 10116
224250 1 1/2″ مغزی 10118
105970 3/4″*1/2″ تبدیل رو پیچ 10210
218130 3/4″*1″ تبدیل رو پیچ 10212
100860 1/2″ مغزی رو پیچ تو پیچ 10310
135370 3/4″ مغزی رو پیچ تو پیچ 10312
239230 1″ مغزی رو پیچ تو پیچ 10314
73310   مغزی رو پیچ تو پیچ 1/2″ طول تو پیچ 15mm 10320
94810   مغزی رو پیچ تو پیچ 1/2″ طول تو پیچ 25mm 10322
104060   مغزی رو پیچ تو پیچ 1/2″ طول تو پیچ 13 10324
142020 1/2*3/4 تبدیل رو پیچ 3/4 تو پیچ 1/2 10406
81200 3/4″*1/2″ تبدیل رو پیچ3/4″ تو پیچ”1/2 10408
175260 1″*3/4″ تبدیل رو پیچ3/4″ تو پیچ 1″ 10410
163960 3/4″*1″ تبدیل رو پیچ1″ تو پیچ3/4″ 10450
234150   تبدیل تو  پیچ1″ تو پیچ1/4  1″ 10452
260830   تبدیل تو  پیچ3/4″ تو پیچ1/4  1″ 10454
187200 1/2″ زانویی 90 درجه 10510
277620 3/4″ زانویی 90 درجه 10512
160610 1/2″ چیقی 10610
293350 3/4″ چیقی 10612
387060 1″ چیقی 10614
219170 1/2″ *1″ چپقی مخصوص هوا گیری 10616
1 1/2″ سه راهی 10710
1 3/4″ سه راهی 10712
1 1″ سه راهی 10714
131920 16*1/2″ مهره و ماسوره 10810
177270 16*3/4″ مهره و ماسوره 10812
183550 20*1/2″ مهره و ماسوره 10813
150450 20*3/4″ مهره و ماسوره 10814
301540 25*3/4″ مهره و ماسوره 10816
349060 25*1″ مهره و ماسوره 10818
44510 16*1/2″ حلقه و ماسوره 10850
85820 3/4″ درپوش تو پیچ 11912
2040 16mm بست لوله 12110
2270 20mm بست لوله 12112
2570 25mm بست لوله 12114
4520 32mm بست لوله 12116
4060 16mm بست زوج لوله 12150
4000 20mm بست زوج لوله 12152
4670 25mm بست زوج لوله 12154
880 16mm بست لوله خار دار 12160
6770 1/2″ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی 12210
6770 1/2″ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 12212
12840 3/4″ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی 12214
12840 3/4″ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 12216
19740 1″ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی 12218
19740 1″ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 12220
2940 1/2″ درپوش پلاستیکی 12250
5180 1/2″ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار 12270
8080 3/4″ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار 12272
11050 1″ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار 12274
9250 63mm صفحه نصب تک 12310
18560 153mm صفحه نصب زوج 12410
25340 280mm صفحه نصب زوج 12411
51320 500mm صفحه نصب رادیاتوری 12412
361650 (1″*1/2″)2b کلکتور مدولار 12422
541860 (1″*1/2″)3b کلکتور مدولار 12423
722640 (1″*1/2″)4b کلکتور مدولار 12424
1057180 (1″*1/2″)2b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12432
1476410 (1″*1/2″)3b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12433
1973540 (1″*1/2″)4b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12434
2469680 (1″*1/2″)5b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12435
2961630 (1″*1/2″)6b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12436
3455450 (1″*1/2″)7b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12437
3949030 (1″*1/2″)8b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12438
1057180 (1″*1/2″)2b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12442
1476410 (1″*1/2″)3b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12443
1973540 (1″*1/2″)4b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12444
2469680 (1″*1/2″)5b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12445
2961630 (1″*1/2″)6b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12446
3455450 (1″*1/2″)7b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12447
3949030 (1″*1/2″)8b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12448
26000 280mm صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی 12451
44580   صفحه نصب زیر پکیج 12452
560010 (3/4″*1/2″)2b کلکتور 12512
838720 (3/4″*1/2″)3b کلکتور 12513
1230130 (3/4″*1/2″)4b کلکتور 12514
1458720 (3/4″*1/2″)5b کلکتور 12515
458170 (1″*1/2″)2b کلکتور 12522
683900 (1″*1/2″)3b کلکتور 12523
915600 (1″*1/2″)4b کلکتور 12524
1134330 (1″*1/2″)5b کلکتور 12525
1360990 (1″*1/2″)6b کلکتور 12526
1587120 (1″*1/2″)7b کلکتور 12527
1813460 (1″*1/2″)8b کلکتور 12528
2040530 (1″*1/2″)9b کلکتور 12529
2266320 (1″*1/2″)10b کلکتور 12530
2496410 (1″*1/2″)11b کلکتور 12531
2723130 (1″*1/2″)12b کلکتور 12532
1213980 (1″*3/4″)3b کلکتور 12533
1581730 (1″*3/4″)4b کلکتور 12534
2026870 (1″*3/4″)5b کلکتور 12535
2235390 (1″*3/4″)6b کلکتور 12536
1287120 (11/4″*1/2″)4b کلکتور 12544
16081630 (11/4″*1/2″)5b کلکتور 12545
1928840 (11/4″*1/2″)6b کلکتور 12546
2249800 (11/4″*1/2″)7b کلکتور 12547
2571190 (11/4″*1/2″)8b کلکتور 12548
2891970 (11/4″*1/2″)9b کلکتور 12549
3213960 (11/4″*1/2″)10b کلکتور 12550
3535950 (11/4″*1/2″)11b کلکتور 12551
3857500 (11/4″*1/2″)12b کلکتور 12552
1611370 (11/4″*3/4″)3b کلکتور 12553
2127830 (11/4″*3/4″)4b کلکتور 12554
2596590 (11/4″*3/4″)5b کلکتور 12555
3095030 (11/4″*3/4″)6b کلکتور 12556
2909540 (11/2″*1/2″)4b کلکتور 12564
3956890 (11/2″*1/2″)5b کلکتور 12565
4747760 (11/2″*1/2″)6b کلکتور 12566
5538310 (11/2″*1/2″)7b کلکتور 12567
6329230 (11/2″*1/2″)8b کلکتور 12568
7119680 (11/2″*1/2″)9b کلکتور 12569
2185180 (11/2″*3/4″)3b کلکتور 12573
3167060 (11/2″*3/4″)4b کلکتور 12574
3957910 (11/2″*3/4″)5b کلکتور 12575
4748920 (11/2″*3/4″)6b کلکتور 12576
5539870 (11/2″*3/4″)7b کلکتور 12577
6330770 (11/2″*3/4″)8b کلکتور 12578
7127270 (11/2″*3/4″)9b کلکتور 12579
149410 3/4″ درپوش فلزی کلکتور 12591
124700 1″ درپوش فلزی کلکتور 12592
147820 1″ در پوش تو پیچ مخصوص کلکتور مدولار 12593
212450 11/4″ درپوش فلزی روپیچ 12594
234470 11/2″ درپوش فلزی روپیچ 12595
128710 1″ درپوش فلزی مخصوص هواگیری 12600
216720 1 1/4″ درپوش فلزی مخصوص هواگیری 12602
177790   درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 1/4″ 1 با خروجی 1/2 تو پیچ 12603
240560 1 1/2″ درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 12604
204380   درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 1/2″ 1 با خروجی 1/2 تو پیچ 12605
33380   پیچ هوا گیری 12610
8626280   کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 3b  تیپ پرسی 12723
11384920   کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 4b  تیپ پرسی 12724
13941190   کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 5b  تیپ پرسی 12725
16664460   کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 6b  تیپ پرسی 12726
1967431   کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 7b  تیپ پرسی 12727
22373690   کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 8b  تیپ پرسی 12728
8038000   کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 3b  تیپ کوپلی 12823
10663620   کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 4b  تیپ کوپلی 12824
13265130   کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 5b  تیپ کوپلی 12825
15839280   کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 6b  تیپ کوپلی 12826
18132580   کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 7b  تیپ کوپلی 12827
21135600   کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 8b  تیپ کوپلی 12828
1734300 45*45 جعبه کلکتور 15010
2194640 65*45 جعبه کلکتور 15012
3318770 95*45 جعبه کلکتور 15014
3183060   جعبه کلکتور 65*50 همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) 15015
2901280 45*85 جعبه کلکتور 15016
3506890   جعبه کلکتور 80*50 همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) 15020
2604500 45*75 جعبه کلکتور 15022
57230   پایه کلکتور 15050
8510 3/4″ بست کلکتور 15110
5600 3/4″ بست کلکتور طرح B 15111
5690 1″ بست کلکتور طرح B 15113
6440 1 1/4″ بست کلکتور طرح B 15115
6710 1 1/2″ بست کلکتور طرح B 15128
120460 16*16 بوشن پرسی 20110
162630 20*20 بوشن پرسی 20112
249370 25*25 بوشن پرسی 20114
349040 32*32 بوشن پرسی 20116
1563000 40*40 بوشن پرسی 20118
2572920 50*50 بوشن پرسی 20120
4056730 63*63 بوشن پرسی 20122
144100 20*16 بوشن تبدیل پرسی 20210
209090 25*16 بوشن تبدیل پرسی 20212
248960 25*20 بوشن تبدیل پرسی 20214
255640 32*20 بوشن تبدیل پرسی 20216
335150 32*25 بوشن تبدیل پرسی 20218
1351210 40*25 بوشن تبدیل پرسی 20222
1465840 40*32 بوشن تبدیل پرسی 20224
1541120 50*32 بوشن تبدیل پرسی 20226
1747800 50*40 بوشن تبدیل پرسی 20228
3321900 63*40 بوشن تبدیل پرسی 20232
3522550 63*50 بوشن تبدیل پرسی 20234
195230 16*16 زانوی 90 درجه پرسی 20510
247060 20*20 زانوی 90 درجه پرسی 20512
363850 25*25 زانوی 90 درجه پرسی 20514
472640 32*32 زانوی 90 درجه پرسی 20516
2181260 40*40 زانوی 90 درجه پرسی 20518
3260620 50*50 زانوی 90 درجه پرسی 20520
6212380 63*63 زانوی 90 درجه پرسی 20522
207730 16*16*16 سه راهی پرسی 20710
275000 20*20*20 سه راهی پرسی 20712
564800 25*25*25 سه راهی پرسی 20714
774280 32*32*32 سه راهی پرسی 20716
2975460 40*40*40 سه راهی پرسی 20718
5458140 50*50*50 سه راهی پرسی 20720
8097010 63*63*63 سه راهی پرسی 20722
293760 20*16 سه راهی تبدیل پرسی16- 16*20*16 20740
228210 16*16 سه راهی تبدیل پرسی20- 16*16*20 20742
235910 16*20 سه راهی تبدیل پرسی20 20744
334870 20*16 سه راهی تبدیل پرسی20 20746
352210 16*16 سه راهی تبدیل پرسی25 20748
380640 16*20 سه راهی تبدیل پرسی25 20749
345940 16*25 سه راهی تبدیل پرسی25 20750
442260 20*20 سه راهی تبدیل پرسی25 20752
474730 20*25 سه راهی تبدیل پرسی25 20754
466040 32*16 سه راهی تبدیل پرسی25 20757
575190 16*32 سه راهی تبدیل پرسی32 20758
624320 20*32 سه راهی تبدیل پرسی32 20760
612890 25*25 سه راهی تبدیل پرسی32 20762
704860 25*32 سه راهی تبدیل پرسی32 20764
2558560 20*40 سه راهی تبدیل پرسی40 20770
2631770 25*40 سه راهی تبدیل پرسی40 20773
2524550 32*32 سه راهی تبدیل پرسی40 20776
2952830 32*40 سه راهی تبدیل پرسی40 20779
3440960 25*50 سه راهی تبدیل پرسی50 20782
3575610 32*50 سه راهی تبدیل پرسی50 20784
3889880 40*50 سه راهی تبدیل پرسی50 20786
6122610 25*63 سه راهی تبدیل پرسی63 20790
6387860 32*63 سه راهی تبدیل پرسی63 20792
6570540 40*63 سه راهی تبدیل پرسی63 20794
277500 16*1/2″ زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی 20910
167560 16*1/2″ زانویی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی 20911
319150 20*1/2″ زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی 20914
229170 20*1/2″ زانویی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی 20915
265760 16*3/4″ زانویی صفحه دار رو پیچ پرسی 21010
326980 20*3/4″ زانویی صفحه دار رو پیچ پرسی 21014
374750 16*1/2″*16 سه راهی 90 درجه صفحه دار تو پیچ پرسی 21110
431630 20/1/2″*20 سه راهی 90 درجه صفحه دار تو پیچ پرسی 21114
328640 16*1/2″*16 سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی 21310
418650 20*1/2″*20 سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی 21314
202250 16*1/2″*16 سه راهی 90 دیواری پرسی 21510
325750 16*1/2″*16 سه راهی 90 دیواری پرسی طرح B 21511
377340 16*1/2″*20 سه راهی 90 دیواری پرسی 21512
291060 20*1/2″*20 سه راهی 90 دیواری پرسی 21514
377270 20*1/2″*16 سه راهی 90 دیواری پرسی 21516
140630 16*1/2″ زانویی دیواری پرسی 21610
276890 16*1/2″ زانویی دیواری پرسی طرح B 21611
201110 20*1/2″ زانویی دیواری پرسی 21614
459930 25*3/4″ زانویی دیواری پرسی 21618
496190 32*1″ زانویی دیواری پرسی 21622
370500 16*1/2″*16 سه راهی دیواری پرسی 21710
427760 20*1/2″*20 سه راهی دیواری پرسی 21714
541750 16*1/2″*16 سه راهی دیواری موازی پرسی 21810
592880 20*1/2″*20 سه راهی دیواری موازی پرسی 21814
81410 16mm درپوش پرسی 21910
124730 20mm درپوش پرسی 21912
116490 25mm درپوش پرسی 21914
224290 32mm درپوش پرسی 21916
537140 40mm درپوش پرسی 21918
670840 50mm درپوش پرسی 21920
815550 63mm درپوش پرسی 21922
104290 16*1/2″ بوشن رو پیچ پرسی 30210
146870 20*1/2″ بوشن رو پیچ پرسی 30212
205190 20*3/4″ بوشن رو پیچ پرسی 30214
216930 25*1/2″ بوشن رو پیچ پرسی 30216
248740 25*3/4″ بوشن رو پیچ پرسی 30218
366450 25*1″ بوشن رو پیچ پرسی 30220
400730 32*1″ بوشن رو پیچ پرسی 30222
863630 32*11/4″ بوشن رو پیچ پرسی 30224
2151600 40*11/4″ بوشن رو پیچ پرسی 30228
2399870 50*11/2″ بوشن رو پیچ پرسی 30232
3785900 63*2″ بوشن رو پیچ پرسی 30236
149010 16*1/2″ بوشن تو پیچ پرسی 30410
162210 20*1/2″ بوشن تو پیچ پرسی 30412
228730 20*3/4″ بوشن تو پیچ پرسی 30414
280500 25*3/4″ بوشن تو پیچ پرسی 30418
398780 25*1″ بوشن تو پیچ پرسی 30420
449970 32*1″ بوشن تو پیچ پرسی 30422
965690 32*11/4″ بوشن تو پیچ پرسی 30424
2168220 40*11/2″ بوشن تو پیچ پرسی 30428
2396830 50*1″1/2″ بوشن تو پیچ پرسی 30432
4073520 63*2″ بوشن تو پیچ پرسی 30436
193050 16*1/2″ زانویی رو پیچ 90 پرسی 30510
276810 20*3/4″ زانویی رو پیچ 90 پرسی 30514
365070 25*3/4″ زانویی رو پیچ 90 درجه پرسی 30518
503070 25*1″ زانویی رو پیچ 90 درجه پرسی 30520
533900 32*1″ زانویی رو پیچ 90 درجه پرسی 30522
246550 16*1/2″ زانویی چپقی پرسی 30610
252220 20*1/2″ زانویی چپقی پرسی 30612
301310 20*3/4″ زانویی چپقی پرسی 30614
268010 25*3/4″ زانویی چپقی پرسی 30618
398640 25*1″ زانویی چپقی پرسی 30620
506170 32*1″ زانویی چپقی پرسی 30622
2015900 40*11/2″ زانویی چپقی پرسی 30626
3099240 50*11/2″ زانویی چپقی پرسی 30630
303940 16*1/2″*16 سه راهی تو پیچ پرسی 30760
376770 20*1/2″*20 سه راهی تو پیچ پرسی 30762
434270 25*1/2″*25 سه راهی تو پیچ پرسی 30766
547940 25*3/4″*25 سه راهی تو پیچ پرسی 30768
738410 32*3/4″*32 سه راهی تو پیچ پرسی 30772
2357260 40*3/4″*40 سه راهی تو پیچ پرسی 30776
3094450 50*1″*50 سه راهی تو پیچ پرسی 30780
190830 16*1/2″ مهره و ماسوره پرسی 30810
289960 20*1/2″ مهره و ماسوره پرسی 30816
447920 25*3/4″ مهره و ماسوره پرسی 30820
693560 32*1″ مهره و ماسوره پرسی 30824
2225590 40*11/4″ مهره و ماسوره پرسی 30828
2811560 50*11/2″ مهره و ماسوره پرسی 30836
283200   والو کلکتوری 1/2 با قابلیت نصب مهره ماسوره با دسیته پروانه ای 35000
323470   والو کلکتوری تو پیچ رو پیچ 1/2″ با دسته پروانه ای (توپی بزرگ) 35001
303380 16*1/2″ والو کلکتور کوپلی با دسته پروانه ای 35002
350540 20*1/2″ والو کلکتور کوپلی با دسته پروانه ای 35004
398400   والو کلکتوری 3/4 با قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ای 35005
460430 20*3/4″ والو کلکتور کوپلی با دسته پروانه ای 35006
541260 25*3/4″ والو کلکتور کوپلی با دسته پروانه ای 35008
785190 25*1″ والو کلکتور کوپلی با دسته پروانه ای 35010
848770 32*1″ والو کلکتور کوپلی با دسته پروانه ای 35012
347610   والو ورودی رادیاتوری 1/2 (ربع گرد) 35014
346760   والو ورودی رادیاتوری 1/2  35016
282530   والو خروجی رادیاتوری 1/2  35018
271630   والو با قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسیرزوه ای 1/2″ sgp آبی و قرمز 35020
291170   والو کلکتوری تو پیچ رو پیچ 1/2″ (آبی و قرمز) 35021
283130 16*1/2″ والو کلکتوری یکسر کوپلی آبی  و قرمز 35022
324200 20*1/2″ والو کلکتوری یکسر کوپلی آبی  و قرمز 35024
342410   والو کلکتوری یکسر مغزی 3/4″ آبی و قرمز 35040
464060 20*3/4″ والو کلکتوری یکسر کوپلی آبی 35042
533780 25*3/4″ والو کلکتوری یکسر کوپلی قرمز 35044
782930 25*1″ والو کلکتوری یکسر کوپلی آبی  و قرمز 35046
849940 32*1″ والو کلکتوری یکسر کوپلی  35048
314900   والو دو سر رو پیچ 1/2 با دبی 15 35070
555530   والو هواگیری  با ورودی 1/2 35116
1182610   والو هواگیری کامل 1″ (بهمراه شیر تخیه) 35118
218430 16*1/2″ نیو والو کوپلی طرح جدید 35122
281050 20*1/2″ نیو والو کوپلی آبی و قرمز 35124
349160 16 نیو والو دو سر کوپلی آبی و قرمز 35132
417390 20 نیو والو دو سر کوپلی 35134
3072480 1″ والو کنار گذری (بای پس) 35214
235470 1/2″ نیو والو دو سر رو پیچ 35252
272510 1/2″ نیو والو دو سر تو پیچ 35262
251690 1/2″ نیو والو تو پیچ رو پیچ دسته آبی و قرمز 35272
421310   والو یکطرفه تو پیچ “2/ 1  35310
549200   والو یکطرفه تو پیچ “4/ 3  35312
226670   والو زانویی 4/ 3 * 2/ 1  (پشت لباسشویی) 35452
608680 25*3/4″ والو زانویی کوپلی آبی و قرمز 34453
772680 25*1″ والو زانویی کوپلی آبی و قرمز 35454
1047970 32*1″ والو زانویی کوپلی آبی و قرمز 35456
211430 1/2″ والو گازی تو پیچ 35600
305350 3/4″ والو گازی تو پیچ #####
501120 1″ والو گازی تو پیچ 35604
1 1/2″ والو دو سر تو پیچ دسته گازی 35700
1 3/4″ والو دو سر تو پیچ دسته گازی 35702
1 1″ والو دو سر تو پیچ دسته گازی 35704
1 1/2″ والو دو سر تو پیچ دسته پروانه ای 35710
355250 3/4″ والو دو سر تو پیچ دسته پروانه ای 35712
412250 1″ والو دو سر تو پیچ دسته پروانه ای 35714
1 1/2″ والو رو پیچ تو پیچ دسته گازی 35720
412250 3/4″ والو رو پیچ تو پیچ دسته گازی 35722
1 1″ والو رو پیچ تو پیچ دسته گازی 35724
1 1/2″ والو رو پیچ تو پیچ دسته پروانه ای 35730
1 3/4″ والو رو پیچ تو پیچ دسته پروانه ای 35732
643690 1″ والو رو پیچ تو پیچ دسته پروانه ای 35734
1 1/2″ الو تو پیچ رو پیچ آبی و قرمز 35816
1 1/2″ والو غیر گازی (نافی بلند) 35818
1 3/4″ والو تو ییچ رو پیچ  35820
1 3/4″ والو غیر گازی (نافی بلند) 35822
267440 1/2*3/8 والو پیسوار فیلتر دار 35840
267510 1/2*1/2 والو پیسوار فیلتر دار 35842
1 1/2*3/8 والو پیسوار فیلتر دار طرح B قرمز و آبی 35850
1 1/2*1/2 والو پیسوار فیلتر دار طرح B قرمز و آبی 35852
1   والو تو پیچ رو پیچ “1 آبی  و قرمز 35870
1   والو تو پیچ رو پیچ “1 دسته فلزی 35872
685600   والو دو سر رو پیچ “1 آبی  و قرمز 35890
705940   والو دو سر رو پیچ “1 با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی رزوه ای دسته فلزی 35892
369650   شیر حیاطی “2/ 1 * 2/ 1  35900
91620   مهره و ماسوره “2 /1 * 16پرسی، مخصوص والو “2/ 1  35920
166450   مهره و ماسوره “2 /1 * 20پرسی، مخصوص والو “2/ 1  35921
195840   مهره و ماسوره “4 /3  *20پرسی، مخصوص والو “4/ 3 SGP 35922
434430 1/2″ صافی زیر پکیچ تو پیچ رو پیچ 35930
687160 3/4″ صافی زیر پکیچ تو پیچ رو پیچ 35932
448880 1/2″ صافی زیر پکیچ دو سر تو پیچ 35940
677900 3/4″ صافی زیر پکیچ دو سر تو پیچ 35942
23250 16mm حلقه استیل اتصال پرسی 40110
34240 20mm حلقه استیل اتصال پرسی 40112
65690 25mm حلقه استیل اتصال پرسی 40114
78170 32mm حلقه استیل اتصال پرسی 40116
106560 40mm حلقه استیل اتصال پرسی 40118
135410 50mm حلقه استیل اتصال پرسی 40120
202370 63mm حلقه استیل اتصال پرسی 40122
1780 16 اورینگ 40210
3000 20 اورینگ 40212
3750 25 اورینگ 40212
5020 32 اورینگ 40216
5280 40 اورینگ 40218
8030 50 اورینگ 40220
14040 63 اورینگ 40222
2270 1/2″ اورینگ 40230
5510 1″ اورینگ 40234
127920 16*1/2″ رابط تو پیچ کوپلی  50108
151170 20*1/2″ رابط تو پیچ کوپلی  50110
196510 20*3/4″ رابط تو پیچ کوپلی  50112
227560 25*3/4″ رابط تو پیچ کوپلی  50114
429570 32*1 رابط تو پیچ کوپلی  50118
116640 16*1/2″ رابط رو پیچ کوپلی 50208
158980 20*1/2″ رابط رو پیچ کوپلی  50210
275940 25*1/2″ رابط رو پیچ کوپلی  50211
236640 25*3/4″ رابط رو پیچ کوپلی  50212
187160 20*3/4″ رابط رو پیچ کوپلی  50215
378350 32*1″ رابط رو پیچ کوپلی  50218
372870 25*1″ رابط رو پیچ کوپلی  50220
239990 16*16 زانو 90 کوپلی 60410
271280 20*20 زانو 90 کوپلی 60412
470250 25*25 زانو 90 کوپلی 60414
688020 32*32 زانو 90 کوپلی 60416
198780 16*1/2″ زانو 90  رو پیچ کوپلی 60510
241220 20*3/4″ زانو 90  رو پیچ کوپلی 60514
301950 25*3/4″ زانو 90  رو پیچ کوپلی 60518
299650 25*1″ زانو 90  رو پیچ کوپلی 60520
561630 32*1″ زانو 90  رو پیچ کوپلی 60522
207890 16*1/2″ زانو چپقی کوپلی 60610
193550 20*1/2″ زانو چپقی کوپلی 60612
256340 20*3/4″ زانو چپقی کوپلی 60614
330820 25*3/4″ زانو چپقی کوپلی 60618
508190 25*1″ زانو چپقی کوپلی 60620
545560 32*1″ زانو چپقی کوپلی 60622
278080 16*16*16 سه راهی کوپلی 60710
395770 20*20*20 سه راهی کوپلی 60712
527110 25*25*25 سه راهی کوپلی 60714
893450 32*32*32 سه راهی کوپلی 60716
272400 16*20*16 سه راهی تبدیلی کوپلی 60740
228480 20*16*16 سه راهی تبدیلی کوپلی 60742
342580 20*16*20 سه راهی تبدیلی کوپلی 60744
325210 20*20*16 سه راهی تبدیلی کوپلی 60746
461850 25*16*20 سه راهی تبدیلی کوپلی 60749
454700 25*16*25 سه راهی تبدیلی کوپلی 60750
407450 25*20*20 سه راهی تبدیلی کوپلی 60752
418850 25*20*25 سه راهی تبدیلی کوپلی 60754
748860 32*16*32 سه راهی تبدیلی کوپلی 60758
706210 32*20*32 سه راهی تبدیلی کوپلی 60760
668660 32*25*25 سه راهی تبدیلی کوپلی 60762
344490 20*1/2*20 سه راهی 180 تو پیچ کوپلی 60862
721060 25*3/4*25 سه راهی 180 تو پیچ کوپلی 60868
250360 16*1/2 زانو صفحه دار تو پیچ کوپلی 60910
217430 16*1/2 زانو صفحه دار پلیمری تو پیچ کوپلی 60911
309400 20*1/2″ زانو صفحه دار تو پیچ کوپلی 60914
252530 20*1/2″ زانو صفحه دار پلیمری تو پیچ کوپلی 60915
316390 16*1/2*16 سه راهی صفحه دار تو پیچ کوپلی 61310
1 25*3/4″ شیر سوئیچی کوپلی طرح جدیید 69063
380100 20*1/2*20 سه راهی 180 صفحه دار تو پیچ کوپلی 61314
266780 16*1/2″*16 سه راهی 90 دیواری کوپلی  61510
397310 16*1/2*20 سه راهی 90 دیواری کوپلی  61512
294930 20*1/2’*20 سه راهی 90 دیواری کوپلی  61514
355400 20*1/2″*16 سه راهی 90 دیواری کوپلی  61516
185400   زانو دیواری کوپلی “2/ 1* 16 61610
237550   زانو دیواری کوپلی “2/ 1* 20 61614
451610   زانو دیواری کوپلی 3/4″ *25 61618
298250   سه راهی دیواری کوپلی 16*”2/ 1* 16 61710
329430   سه راهی دیواری کوپلی 20*”2/ 1*20 61714
606560 161/2″*16 سه راهی دیواری موازی کوپلی 61810
573590 16*1/2″*20 سه راهی دیواری موازی کوپلی 61812
651470 20*1/2*20 سه راهی دیواری موازی کوپلی 61814
176730 16*16 بوشن کوپلی 60110
234050 20*20 بوشن کوپلی 60112
371420 25*25 بوشن کوپلی 60114
567210 32*32 بوشن کوپلی 60116
497420 32*25 بوشن کوپلی 60218
290240 25*20 بوشن کوپلی 60214
262430 25*16 بوشن کوپلی 60212
215520 20*16 بوشن کوپلی 60210
86580   پایه شیر قطع و صل پلیمری 53210
489110   محفظه تلسکوپی 54100
208590 1/2″ شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز 61352
3160230 1″ شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز 61356
970810 1/2″ شیر قطع و وصل دو سر روپیچ 61366
106320 20 شیر قطع و وصل دو سر روپیچ 61367
1088210 3/4″ شیر قطع و وصل دو سر روپیچ 61368
1288210 25 شیر قطع و وصل دو سر روپیچ 61369
892180 1/2″ شیر شبکه دو سر رو پیچ تمام برنز 61542
2228040 1″ شیر شبکه دو سر رو پیچ تمام برنز 61546
512180 1/2″ شیر شبکه دو سر رو پیچ 61558
648620 20*1/2″ شیر شبکه رو پیچ رزوه ای و کوپلی 61559
727250 3/4″ شیر شبکه دو سر رو پیچ 61560
879820 25*3/4″ شیر شبکه رو پیچ کوپلی 61561
892180 1/2″ شیر یکطرفه تو پیچ رو پیچ تمام برنز 69052
1553320 1″ شیر یکطرفه تو پیچ رو پیچ تمام برنز 69056
911140 1/2″ شیر سوئیچی رو پیچ تو پیچ 69060
1029920 20*1/2″ شیر سوئیچی تو پیچ کوپلی 69061
1074000 3/4″ شیر سوئیچی رو پیچ تو پیچ 69062
1331740 25*3/4″ شیر سوئپی کوپلی طرح جدید 69063
69229080   پرس هیدرولیک 13116
1741220 40 قالب 13218
1741220 50 قالب 13220
10786570 63 قالب 13222
259810 16 فنر خم خارج لوله 12650
312730 20 فنر خم خارج لوله 12652
368860 25 فنر خم خارج لوله 12654
416980 32 فنر خم خارج لوله 12656
232540   ابزار تنظیم سه پره16-20-25 12750
552720 16 ابزار تنظیم 12710
552720 20 ابزار تنظیم 12712
1459410 32 ابزار تنظیم 12716
1555640 40 ابزار تنظیم 12718
1844310 50 ابزار تنظیم 12720
2084880 63 ابزار تنظیم 12722
917350   قیچی لوله بر 42 M 12810
4811250 16 فک و قالب 13510
5388600 20 فک و قالب 13512
6350850 25 فک و قالب 13514
6992350 32 فک و قالب 13516
5164080 16-32 لوله خم کن 14010
192450 16 قالب لوله خم کار 14012
216510 20 قالب لوله خم کار 14014
240560 25 قالب لوله خم کار 14016
264620 32 قالب لوله خم کار 14018
112260   دسته ابزار تنظیم 14020
176410   متر جعبه ابزار 3m 15020
3207500   کیف سامسونت 15030
5327660   باتری دستگاه پرس 13114
2761660   شارژر دستگاه پرس 13112
6511230   جعبه ابزار کامل 12910
8820630   رول باز کن لوله 17010
5885760   دستگاه منگنه زن بست خاردار 16010
1 63-40 دستگاه برش لوله 16050
186940 10mm فوم REBOUND XPE 12210
372670 20mm فوم REBOUND XPE 12220
556770 30mm فوم REBOUND XPE 12230
1   کابل و انبر جوش کامل

 

لیست قیمت نیوپایپ صنایع گیتی پسند 25 اردیبهشت 98

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *